Ако споделяте нашия девиз – Киното прави нашия малък свят по-голям, можете да подкрепите финансово нашите филми. Вашата подкрепа ще ни позволи да работим по създаването на Българска филмова индустрия, която да създава български филми, от български екипи за вас българските зрители.

Банкова сметка

Спасов Брадърс ООД

BG91UBBS88881000976194

BIC: UBBSBGSF

ОББ, клон Универсиада

Вашият дарителски жест го приемаме, като вдъхновение да продължим да правим български филми.

If you share our motto – Cinema makes our small world bigger, you can financially support our films. Your support will allow us to work on the creation of a Bulgarian film industry to create Bulgarian films by Bulgarian teams for you Bulgarian viewers.

Bank account

Spasov Brothes Ltd

BG91UBBS88881000976194

BIC: UBBSBGSF

UBB

We accept your donation gesture as an inspiration to continue to make Bulgarian films.