It’s My Life” е съвременен филм, който чрез преплитането на съдбите на героите и изборите, които правят, показва, че животът не е само бял или само черен, а той е като една многопластова картина, в която има всички цветове и понякога на определени места те са по-наситени, а на други – не толкова.

Игралният филм „IT’S MY LIFE“ е в прoцес на подготовка.