Лудисея” е съвременен филм, който чрез преплитането
на съдбите на героите и изборите, които правят, показва, че животът не е само бял или само черен, 
а той е като една многопластова картина, в която има всички цветове и понякога на определени места те са по-наситени, 
а на други – не толкова.

Игралният филм „Лудисея“ е в прoцес на пост-продукция.