КАТАПУЛТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА В КИНОТО

КАТАПУЛТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА В КИНОТО

Ивайло Спасов: Успехът в „Курса по актьорско майсторство в Spasov Brothers“ е истински катапулт, който дава летящ старт на професионална кино кариера.

 

 „Курсът по актьорско майсторство в Spasov Brothers“ е проект на продуцентска компания „Spasov Brothers“. Как се разви форматът и с какво тази инициатива е важна? 

Като представители на кино индустрията
приоритет за нас е създаването, изграждането и развиването на актьори, кино среда
и условия в кино индустрията като цяло. Една от най-важните задачи пред нас е
създаването и привличането на нови и добре обучени актьори. Именно тази цел
провокира създаването на „Курса по актьорско майсторство в Spasov Brothers“.
Оказа се, че тази стъпка е най-блестящият пример за сътрудничество между
актьорите от една страна и режисьорите и продуцентите от друга. Филмовата
индустрия има нужда от млади и мотивирани актьори, които да са добре подготвени
за предизвикателствата, когато започват своята професионална дейност. В
тазгодишното първо издание на курса можем да се похвалим с факта, че курсът се
водеше от двама режисьори – Ивайло Спасов и Страхил Митев, и сценариста Дензъл
Ребеловски, които споделиха знанията и опита си под формата на лекции, дискусии
и практически занятия пред камера. 

Успешно завършилите курса Дарина Дончева, Латинка Янкова и Иван Стефанов

Как се разработват заданията за „Курса по актьорско майсторство в Spasov Brothers“ и какви цели си поставяте? Каква е ролята на вашите ментори?

Заданията в курса се изготвят от менторите. Важно е да се отбележи, че опитът и експертизата на менторите са ключови за създаването на качествен и вълнуващ бриф към курсистите. Най-често се подготвят практически задания, конкретна сцена, създадена за конкретните курсисти, съобразена с тяхната възраст, харизма, външен вид и емоция. Заданията, по които работят курсистите за конкретната сцена, се подготвят по начин, който да даде възможност на курсистите да погледнат филмовия процес от двете страни. От една страна, те трябва да се подготвят за конкретната сцена, а след това участват и в процеса на монтажа на вече заснетата сцена. Този иновативен метод позволява на актьора да погледне играта си през очите на режисьора и да направи своя самооценка за възможностите си. Режисьорите подпомагат работата на курсистите, дават насоки за етапите, по които се движи процесът по създаване на мизансцена, изчистване на диалога вътре в самата сцена и драматургичните нюанси на конкретната роля, която курсиста играе.

В какви роли курсистите във вашия курс се изявяват най-добре?

Може би най-добре се представят в роли близки до тях самите като натюрел и емоционалност. Правим драматични и комедийни сцени, работим в различни емоционални насоки, за да съградим опит и знания в актьорите-курсисти. Поставяме ги в различна драматургична среда и им представяме различни сюжетни линии. Гледаме и анализираме актьорска игра на популярни български и световни актьори. Истината е, че всичко зависи от вътрешната мотивация на конкретния курсист, от страстта и усърдието, с които се изследва и анализира конкретната роля. С това „Курсът по актьорско майсторство в Spasov Brothers“ също успешно симулира реалността, защото от всеки актьор се очаква професионален подход и отличен резултат във всеки филм, сериал или театрална постановка.