Пиесата „Духовен бульон с картофи“ е съвременна сатира, осмиваща духовния разпад на обществото, показвайки истинското лице на бюрокрацията.

Действието на пиесата се развива около привидно обикновеното събитие – издаване на разрешително за изкопаване на кладенец. Но влизайки в Басейнова дирекция, главният герой, Явор Буков, се впуска в истинско приключение, включващо смазването му с бюрократщина, мнимата му смърт, сблъскването му със силите на реда под формата на полицай, дегизиран като погребален агент, среща със сириец, откраднал такси, опитващ се да имигрира в Западна Европа.

Но под привидния повърхностен пласт на обикновеното събитие се крие многопластовия заряд на пиесата – всеки от героите е представителна извадка на част от обществото и носи в себе си положителните и отрицателните ѝ черти. Преплитането на животите на героите и на характерите им е сблъсъкът, 

който поражда много смях, малко тъга и не оставя никого безразличен.

Човекът пред гишето и служителят зад гишето – вечната битка 

между доброто и злото, между светлината и мрака, между мислещия и картофа. 

Обречена ли е битката? Възможна ли е победата?