Османската империя.

Лятото на 1402 година. Османският султан Баязид I току що е претърпял катастрофална загуба 

от монголския завоевател Тимур в битката при Ангора.

След разгрома на Баязид I Османската империя е в криза.

Но българите, както и другите балкански народи, сякаш нямат желание да се възползват от възможността да се освободят.

А на желаещите да го направят не се гледа с добро око.

Игралният филм „Лопуш Отмъстителят“ е в прцес на подготовка.