Българската филмова индустрия – анализ, настояще и бъдеще.

Киното е в най-висока степен синтетично изкуство, обединяващо изразни средства от почти всички полета на човешката култура, а като индустрия то е сложен производствен процес с комплексна икономическа организация, съставена от множество свързани подпазари. Филмовата индустрия е фантастичен бизнес. Той е лъскав и примамлив и е своеобразна златна кредитна карта за социална видимост. Създава достъпни наративи и е удобен, и за идеологически платформи. Практическият опит в тази индустрия показва, че от портфолио от десет филма, шест до седем ще възстановят в пъти изразходваните средства при поява на екран, при два до три филма приходите от показа ще са равни на направените разходи и едва един филм ще се представи не много добре.

При филмовата индустрия продуктът се създава от „верига от автори”. При тази верига на стойността на всеки етап се добавя допълнителна стойност към крайния продукт. Тази индустрия е пример за подобно единство от четири етапа с многобройни подучастници – производство, разпространение, промоция и показ на филма.

Ето защо филмовата индустрия е поредица от сегментирани свързани пазари, включваща

1- инвеститори, 2 – производители (продуценти), 3 – оказващи услуги при производството,

4 – разпространители и 5 – осъществяващи кинопоказ.

Филмите имат вторични положителни ефекти и създават както индивидуални естетически, така и социални колективни ползи. Трудът в това изкуство-индустрия е високо интензивен и специализиран и създава силно диференциран уникален продукт. Иновативните продукти развиват пазара, развивайки и потребителите – в случая това се отнася до създаването и възпитаването на публиката.

Вкусът е непредвидим, но може да бъде формиран чрез образование и нарастващо потребление. Ето защо на филмовия пазар привличането на аудитория е свързано със сериозни маркетингови разходи и промоционални кампании. Българските филми не правят изключение от тази закономерност. Всички сме свидетели как от края на 2019 година до началото на март 2020 година всеки петък излизаше премиерно заглавие на български филм. Рекламните бюджети и ПР кампании възлизат на десетки хиляди лева. Този елемент става решаващ, особено при намаляване на времето за и между отделните дистрибутивни прозорци (голям екран, платена телевизия, видео по поръчка и т.н) – отражение на свръхпредлагането на този пазар.

Таблица 1

Държава

Средно производство за периода (2001-2019 г.)

Ниво на производство

Национална филмова подкрепа

  1. Индия

1,203

Много високо

Не

  1. САЩ

757

Много високо

Индиректна

  1. Китай

432

Много високо

Да

  1. Япония

414

Много високо

Не

  1. Русия

292

Много високо

Да

  1. Франция

239

Много високо

Да

  1. Великобритания

225

Много високо

Да

  1. Германия

185

Високо

Да

  1. Испания

175

Високо

Да

  1. Южна Корея

137

Високо

Да

Бележка:* „Много високо”: 200 игрални филма, произведени за година; „Високо”: 80-199 игрални филма произведени за година.

Икономически принос на филмовата индустрия добавената стойност, която създава филмовата индустрия през 2018 г., е 86,3 млн. лв. и ако сравним с размера на държавната субсидия за същия период, която е 14,1 млн. лв., то мултиплициращия ефект е впечатляващ. Прирастът за наблюдавания период 2002-2019 г. нарежда филмовата индустрия сред първите четири отрасъла на културните и творческите индустрии в България. Като впечатлява фактът, че положителната динамика е за всички наблюдавани при изследването показатели: оборот, брои предприятия, заети и добавена стойност.

Всъщност бъдеще пред кино индустрията в България има, защото секторът има икономически показатели, които са добри и растящи. Обнадеждаващ е и факта, че все повече представители на частния бизнес подпомагат филмовата ни индустрия.