Продуцентска компания Спасов Брадърс е независима филмова компания създадена през 2017 година. Основната дейност на компанията е създаване и разпространение на Български игрални филми. Бързите темпове, с които се характеризира работата на продуцентска компания „Спасов Брадърс“ са на лице благодарение на техническата и творческата ефективност, с която разполага компанията. В основата на нашата формула за успех е знанието да съградим футуристична система за генериране на идеи, писане на сценарий, заснемане, постпродукция и показване на готов продукт, която позволява да сме конкурентни.

 

Production company Spasov Brothers is an independent film company established in 2017. 
The main activity of the company is created and distributed on Bulgarian feature films. The fast-paced universities that aspire to work for the Spasov Brothers production company can be seen in person thanks to the technical and creative efficiency we have. 
At the heart of our success formula is the knowledge to put together a futuristic system for generating ideas, writing, capturing, publishing, and looking for a ready-to-compete product.

Ivaylo Spasov – co-founder CEO

Ivaylo Spasov rules! Ivaylo Spasov creates!