НЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

НЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

НЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ е инициатива подета от продуцентска компания „Spasov Brothers” с цел създаване на социални реклами, чрез които по един различен начин да се апелира към създаване на здравословна и благоприятна среда за живот. Рекламите целят да покажат, че алкохолът, наркотиците, хазартът и медикаментите са различни лица на едно и също заболяване – зависимостта. Все по-млади хора започват да употребяват наркотични вещества. Един от най-страшните моменти в съвременната употреба на психоактивни вещества е отключването на психическо заболяване. Лесно и неусетно се изкушаваме от идеята за бързи пари. Хазартната зависимост е болест като всяка друга зависимост. Създаваните от нас социални реклами имат за цел популяризиране и налагане на обществено значими идеи сред широките маси, като съдействат за ясното дефиниране на проблема и последиците от него.

Макар, че няма пряко въздействие върху здравето, хазартната зависимост е заболяване, което не бива да се подценява. Това е поведенческа зависимост, която се изразява в неконтролирани залагания в хазартни игри от всякакъв род.

Употребата на наркотици вече отдавна не е проблем, за който не се говори и се случва само на другите. Наркотиците са все по-лесно достъпни както за малолетните деца по училищата, така и за подрастващите по заведения и дискотеки. Днес различни субстанции могат да бъдат поръчани дори по Интернет или да се приготвят в домашна обстановка. Към наркотици посягат хора на всяка възраст и всяко социално положение.

Нормалното човешко съществуване в България е подложено на огромен натиск и атаки от страна на мощни икономически и политически сили.